ELMAS HAKKINDA

Elmas saf karbondan oluşmuş bir mineraldir. Elmasın saf karbon olduğu ilk olarak Fransız kimyacı Lavoisier tarafından keşfedilmiştir. Lavoisier, elması yakmış ve yanma gazının sadece karbondioksit olduğunu görünce elmasın karbon olduğu hükmüne varmıştır.

%70′ten fazlası bugün endüstriyel amaçlarla kullanılır.

Elmas yeryüzünde birçok bölgeden çıkartılır. Günümüzde toplam ham elmas üretiminin %80′lik payına sahip olan 7 üretici ülke; Bostvana, Rusya, Güney Afrika, Angola, Namibya, Avustralya ve Zaire’dir. Dünya çapında 2000 yılında toplam hesaplanmış ham elmas üretimi 120 milyon karattır; kesim ve cilalama sürecinde yaklaşık %50′si kayba uğramıştır. Bu yüzden orijinalinde 120 milyonluk ham elmas işlendiğinde sadece 18 milyon karatı cilalanmış değerli mücevher taşı olarak açık pazara çıkar. Doğada oluşan elmas en az 990 milyon yaşındadır. En genç elmas 1 milyar yaşında, Botsvana’dandır ve en yaşlı elmas 3,3 milyar yaşında, Güney Afrika’dandır. Elmasın yaşını tespit etmek için birçok materyalde kullanılan karbon testi yerine farklı bir yöntem olan radyoaktif yaşlandırma testi uygulanır.

Günümüzde bilinen en ünlü iki elmas, işlendikten sonra 530.2 karat gelen Cullinan ve Cullinan 2 elmaslarıdır. Türkiye’nin en ünlü elması ise Türkiye 1 isimli elmastır. Kaşıkçı elması diye tanıdığımız elmas ise Türkiye 2 elmasıdır. Yine Kuh-i Nur en önemli elmaslardan biridir ve İngiltere Kraliyet hazinesinde bulunmaktadır.

Altın Hakkında